وی فلو نرم افزار مدیریت فرایندها

نرم افزار وی فلو یک ابزار قوی گرافیکی برای مدلسازی، تجزیه و تحلیل و مدیریت فرایندهای سازمان محصول کشور آلمان می باشد که در بازار به طور گسترده  از آن استفاده می شود.

نرم افزار وی فلو یک ابزار قوی گرافیکی برای مدلسازی، تجزیه و تحلیل و مدیریت فرایندهای سازمان محصول کشور آلمان می باشد که امکان ترسیم و نمایش سریع و مطمئن فرایندهای سازمان را فراهم آورده و بستر مناسبی برای مستندسازی و مدیریت فرایندها با جزئیات و اطلاعات کامل ایجاد می نماید. نرم افزار مدل سازی فرایند وی فلو اجازه می دهد تا تجسمی روشن از ساختار  و فرایند سازمان بدست آید و  تجزیه و تحلیل و بهینه سازی آنها محقق شود.


علاوه بر مدل سازی خالص فرآیندها در وی فلو ، امکان تجزیه و تحلیل، مدیریت و نگهداری فرایندها امکان پذیر می باشد.  این نرم افزار دارای امکان توزیع و نمایش فرایندها به شکل فایل تحت وب  و قابل نمایش در مرورگر های رایج و سیستمهای عامل مختلف  و تبلت و تلفن های هوشمند از جمله windows, android, ios می باشد.

هدف  ما ایجاد  و مدیریت فرایند و مستندات  سازمان به شکلی جامع، ساده، انعطاف پذیر، سریع و شفاف است که بر اساس ترکیب مایکروسافت ویزیو با وی فلو نرم افزار گرافیکی هوشمند با ویژگی های یک پایگاه داده رابطه ای حاصل شده است.

تمام فرایندها به همدیگر لینک شده و قابلیت جستجو و حرکت در مرورگر بین آنها به سادگی امکان پذیر است. فایل تحت وب همانند یک وب سایت عمل می کند و قابلیت مرور و حرکت در سطوح مختلف را دارد.

 

با این نرم افزار شما مدیریت اسناد و اطلاعات مربوطه را به عنوان بخشی از سازمان و در ارتباط با مدیریت فرایندها را انجام می دهید. مدیریت در این موارد شامل آماده سازی، شناسایی، کسب اختیارات و مجوز، ذخیره، توزیع، بازیابی و کنترل نسخ و در نهایت، حفظ پرونده ها می باشد. در این حالت وی فلو رابط ساده فرآیند و مدیریت اسناد است.

ویژگی های اصلی نرم افزار وی فلو 

حوزه های کاربرد وی فلو

 • سیستم مدیریت کیفیتبا وی فلو می توان به سرعت و به راحتی سیستم مدیریت کیفیت الکترونیکی ایجاد و منتشر کرد.  شما همیشه کنترل بر بهنگام بودن اسناد و مدارک سیستم را داشته و کارکنان می توانند به اطلاعات قابل اطمینان و دیگر اسناد قابل اجرا دسترسی پیدا کنند.

 

 • ایمنی و بهداشت حرفه ایوی فلو الزامات اطلاعات داخلی با فرآیندهای کار واقعی بهداشت و ایمنی در شرکت را ترکیب می کند به نحوی که گروههای هدف با اطلاعات فرایندگرا یکپارچه گردند.

 

 •  مدیریت فرآیند کسب و کار : به کمک وی فلو شما شرایط بمدیریت فرایند کسب و کار موفق در شرکت را ایجاد می کنید. مصورسازی فرآیندهای کسب و کار پیش نیاز مهم برای تجزیه و تحلیل و بهینه سازی فرآیندهای داخلی است.

 

 • انطباق با الزامات استانداردبرای موفقیت بیشتر شرکتها در افزایش بهره وری، افزایش اثربخشی و به حداقل رساندن ریسک است. وی فلو یک ابزار مهم برای این  گونه اقدامات است.

 

 •  مدیریت انرژی؛ وی فلو کمک می کند که یک سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ ایجاد کرد و به راحتی و به صورت حرفه ای بین فرآیندهای کسب و کار و شرایط لازم در زمینه بهبود بهره وری انرژی در سازمان ارتباط  برقرار کرد.

 

 • مدیریت اطلاعات؛ سیستم مدیریت اطلاعات را به تصویر بکشید و الزامات اطلاعات و مدل ارائه اطلاعات را تهیه کنید.  با وی فلو اطلاعات مورد نیاز را سازماندهی و در دسترس  استفاده قرار می گیرد.

 

 • مدیریت فرآیندهای IT: با وی فلو مستندات و فرایندهای فن آوری اطلاعات به به آسانی، به سرعت و به طور واضح ترسیم کنید و با یک راهکار و یک نرم افزار واحد  آنها را به فرآیندهای کسب و کار مرتبط کنید.

 

 • مدیریت منابع انسانی: ایجاد فرایندهای مدیریت کارکنان و یا بهینه سازی فرآیندهای کار شخصی و  یا پیاده سازی کسب و کار  و دستیابی به اهداف در ارتباط با منافع مشتری به کمک وی فلو میسر است.

 

 • شبیه سازی فرایند: شبیه سازی آسان  به کمک وی فلو، با ایجاد و مصور سازی فرایندها و نمودار جریان  کار که می تواند با Process Simulator ® به راحتی تجزیه و تحلیل و بهینه سازی شده شود.

 

 • تضمین کیفیت (CAQ): مصور کردن و تشریح مراحل فرایند کیفیت در وی فلو یک کار پایه ای برای برنامه ریزی و اجرای تضمین کیفیت است.

 

 • مدیریت ریسکمدیریت ریسک به شناسایی موقعیت های کسب و کار و  اقدامات پیشگیرانه  کمک می کند.  با استفاده از وی فلو شما می توانید مدیریت فرایندهای سازمان را با مدیریت ریسک در مفهوم یک سیستم مدیریت یکپارچه متصل نمایید.

 

 • مدیریت دانشامروزه مدیریت دانش و فرآیندهای به هم پیوسته هستند و یک عامل مهم موفقیت است. وی فلو به شما امکان های مختلف برای اتصال با اطلاعات و دانش شرکت ها با سایر ابزار ها و یا اینترانت آموزشی و غیره ایجاد کرد.

 

 • مدیریت گردش کاربا وی فلو شما می توانید مدل سازی فرایند را متناسب با رخدادهای گردش کار سازمان شکل دهید.

 

 • مدیریت پروژه:مدیریت موفق پروژه با لینک کردن مدیریت پروژه و مدیریت فرایند ها  در وی فلو یک عملکرد ضروری برای بهینه سازی فرآیندهای  اصلی و اطمینان از موفقیت پروژهم ی باشد