وي فلو آبی، نقره ای و طلایی

الزامات مورد نیاز برای یک ابزار مدل سازی فرایند کاملا متفاوت است.

وی فلو آبی با توابع پایه
وی فلو نقره ای برای چندزبان در مدل فرایند و مفهوم مدلسازی تعاملی به همره تیم
وی فلو طلایی با گزارش های گسترده و سفارشی


وی فلو ۷ آبی Viflow 7 blue viflow-7-blue

790 €

 • مدلسازی آسان با کشیدن و رها کردن
 • گزینه هایی برای تنظیم و توسعه سیستم های مدیریت تعاملی
 • مدیریت و نگهداری متمرکز داده ها
 • تولید نقشه فرایندی و فرآیندهای فرعی آن
 • ایجاد خروجی تحت وب WebModel
 • رابط کاربری با قابلیت نمایش چند زبانه
 • توابع ایجاد نمودار سازمانی

وی فلو ۷ نقره ای Viflow 7 silverviflow-7-silver

1.090 €

تمام ویژگیهای به وفلو نسخه آبی بعلاوه موارد زیر:

 • مدلسازی همزمان و تعاملی با همکاری مشترک اعضای تیم
 • قابلیت انتخاب آزادانه زبان برای محتوای مدل فرآیند (Unicode)
 • پشتیبانی از مرور و انتشار فرآیندها process review and release
 • اضافه کردن توضیحات به گرافیک فرآیند
 • توابع گسترده ورودی و خروجی import and export functions

وی فلو ۷ طلایی Viflow 7 goldviflow-7-gold

1.490 €

تمام ویژگیهای به وفلو نسخه نقره ای بعلاوه موارد زیر:

 • تولید گزارش جامع همراه با تجزیه و تحلیل با قابلیت تنظیم و پیکربندی
 • توابع برای اختصاصی کردن رابط برنامه، شکل ها و گرافیک ها
 • قابلیت ارائه گزارشهای مختلف در خروجی تحت وب WebModel
 • انتخاب طرح بندی های مختلف برای خروجی تحت وب WebModel
 • دستیابی آسان به ترجمه با صفحه گسترده اکسل