وي فلو آبی، نقره ای و طلایی

الزامات مورد نیاز برای یک ابزار مدل سازی فرایند کاملا متفاوت است.

وی فلو آبی با توابع پایه
وی فلو نقره ای برای چندزبانگی در مدل فرایند و مفهوم مدلساری چند کاربره مدل به اشتراک گذاشته شده
وی فلو طلایی با گزارش های گسترده و سفارشی


وی فلو ۶ آبی Viflow 6 blue viflow-6-blue

790 €

هر تعداد نقشه فرآیند و فرایندهای فرعی
ایجاد خروجی تحت وب WebModel
مدیریت متمرکز اطلاعات و داده ها
رابط کاربری چند زبانه
توانایی ایجاد و توسعه سیستم های سازگار با استاندارد مدیریتی


وی فلو ۶ نقره ای Viflow 6 silverviflow-6-silver

1.090 €

تمام ویژگیهای به وفلو نسخه آبی بعلاوه موارد زیر:

امکان انتخاب ۹ زبان برای مطالب پایگاه داده
توابع گسترده برای ورودی و خروجی
کمک در بررسی و تصویب فرآیندها
تشریح گرافیکی فرایند
مدلسازی چند کاربره با مفهوم مدل به اشتراک گذاری شده (


Shared Process Modeling (SPM

وی فلو ۶ طلایی Viflow 6 goldviflow-6-gold

1.490 €

تمام ویژگیهای به وفلو نسخه نقره ای بعلاوه موارد زیر:

توابع برای سفارشی سازی رابط کاربر، شکل ها و گرافیک و و همچنین خروجی تحت وب WebModel
گزارش جامع با گزارش با قابلیت تنظیم گزارشها و ارایه تجزیه و تحلیل